LBM (HOSE): Khoáng sản Lâm Đồng

26/01/2022

99.90

1.90 (1.94%)

K.L: 220

KLCP lưu hành: 26,100,000

KL TB 20 phiên: 10,500

EPS cơ bản (1000đ): 6.972

P/B: 8.34

P/E: 14.33Opening soon!