LAS (HNX): Hóa chất Lâm Thao

18/01/2022

14.80

-0.10 (-0.67%)

K.L: 935,600

KLCP lưu hành: 239,721,315

KL TB 20 phiên: 2,065,060

EPS cơ bản (1000đ): 0.247

P/B: 1.14

P/E: 59.97Opening soon!