L43 (HNX): LILAMA 45.3

21/01/2022

7.40

0.00 (0.00%)

K.L: 20,600

KLCP lưu hành: 1,095,900

KL TB 20 phiên: 7,241

EPS cơ bản (1000đ): 0.062

P/B: 0.40

P/E: 119.01Opening soon!