L18 (HNX): LICOGI - 18

18/01/2022

51.30

-5.70 (-10.00%)

K.L: 323,700

KLCP lưu hành: 112,856,400

KL TB 20 phiên: 88,599

EPS cơ bản (1000đ): 0.701

P/B: 4.51

P/E: 73.15Opening soon!