L14 (HNX): Licogi 14

21/01/2022

384.40

34.90 (9.99%)

K.L: 9,600

KLCP lưu hành: 8,550,000

KL TB 20 phiên: 56,582

EPS cơ bản (1000đ): 1.455

P/B: 23.74

P/E: 264.25Opening soon!