L10 (HOSE): LILAMA 10

26/01/2022

27.80

-0.20 (-0.71%)

K.L: 30

KLCP lưu hành: 8,279,361

KL TB 20 phiên: 705

EPS cơ bản (1000đ): 1.901

P/B: 2.14

P/E: 14.62Opening soon!