KTS (HNX): Đường Kon Tum

21/01/2022

19.80

-1.10 (-5.26%)

K.L: 1,700

KLCP lưu hành: 3,600,000

KL TB 20 phiên: 10,993

EPS cơ bản (1000đ): 0.605

P/B: 1.04

P/E: 32.72Opening soon!