KSQ (HNX): CNC Capital Việt Nam

26/01/2022

6.80

0.00 (0.00%)

K.L: 95,200

KLCP lưu hành: 49,500,000

KL TB 20 phiên: 189,896

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.65

P/E: -Opening soon!