KPF (HOSE): Đầu tư Tài chính Hoàng Minh

26/01/2022

15.05

-0.05 (-0.33%)

K.L: 26,150

KLCP lưu hành: 40,200,000

KL TB 20 phiên: 121,925

EPS cơ bản (1000đ): 1.338

P/B: 1.46

P/E: 11.25Opening soon!