KMR (HOSE): MIRAE

18/01/2022

7.88

-0.59 (-6.97%)

K.L: 44,260

KLCP lưu hành: 30,000,000

KL TB 20 phiên: 395,670

EPS cơ bản (1000đ): 0.021

P/B: 0.76

P/E: 383.91Opening soon!