KKC (HNX): Kim khí KKC

26/01/2022

27.00

0.10 (0.37%)

K.L: 500

KLCP lưu hành: 12,000,000

KL TB 20 phiên: 6,181

EPS cơ bản (1000đ): 4.577

P/B: 3.19

P/E: 5.90Opening soon!