KDM (HNX): TCT Khu dân mới

18/01/2022

7.90

-0.80 (-9.20%)

K.L: 170,400

KLCP lưu hành: 319,895,800

KL TB 20 phiên: 34,643

EPS cơ bản (1000đ): -

P/B: 0.57

P/E: -Opening soon!