KDH (HOSE): Nhà Khang Điền

26/01/2022

50.40

0.50 (1.00%)

K.L: 135,700

KLCP lưu hành: 4,692,300

KL TB 20 phiên: 3,889,855

EPS cơ bản (1000đ): 2.157

P/B: 2.95

P/E: 23.37Opening soon!