JVC (HOSE): Thiết bị Y tế Việt Nhật

21/01/2022

9.06

0.46 (5.35%)

K.L: 271,400

KLCP lưu hành: 29,075,500

KL TB 20 phiên: 2,800,460

EPS cơ bản (1000đ): -0.681

P/B: 1.84

P/E: -13.30Opening soon!