ITQ (HNX): Tập đoàn Thiên Quang

21/01/2022

7.80

0.70 (9.86%)

K.L: 505,800

KLCP lưu hành: 557,779,287

KL TB 20 phiên: 650,573

EPS cơ bản (1000đ): 0.126

P/B: 0.52

P/E: 62.01Opening soon!