ITD (HOSE): Công nghệ Tiên Phong

21/01/2022

16.00

-0.15 (-0.93%)

K.L: 17,420

KLCP lưu hành: 212,333,052

KL TB 20 phiên: 393,610

EPS cơ bản (1000đ): 1.882

P/B: 0.63

P/E: 8.50Opening soon!