ITC (HOSE): Đầu tư kinh doanh Nhà

18/01/2022

18.20

-1.35 (-6.91%)

K.L: 89,330

KLCP lưu hành: 1,500,000

KL TB 20 phiên: 48,870

EPS cơ bản (1000đ): 1.758

P/B: 0.91

P/E: 10.35Opening soon!