ITA (HOSE): Đầu tư CN Tân Tạo

21/01/2022

15.30

-0.15 (-0.97%)

K.L: 1,226,240

KLCP lưu hành: 8,000,000

KL TB 20 phiên: 7,836,030

EPS cơ bản (1000đ): 0.219

P/B: 1.83

P/E: 69.74Opening soon!