INN (HNX): Bao bì và In Nông Nghiệp

21/01/2022

39.20

0.10 (0.26%)

K.L: 3,900

KLCP lưu hành: 19,550,000

KL TB 20 phiên: 29,868

EPS cơ bản (1000đ): 3.861

P/B: 3.78

P/E: 10.15Opening soon!