ILB (HOSE): ICD Tân Cảng Long Bình

21/01/2022

31.80

0.00 (0.00%)

K.L: 660

KLCP lưu hành: 99,059

KL TB 20 phiên: 263,905

EPS cơ bản (1000đ): 2.661

P/B: 18.12

P/E: 11.95Opening soon!