IJC (HOSE): Becamex IJC

18/01/2022

27.05

-1.25 (-4.42%)

K.L: 425,690

KLCP lưu hành: 2,000,000

KL TB 20 phiên: 7,677,500

EPS cơ bản (1000đ): 3.606

P/B: 2.11

P/E: 7.50Opening soon!