IDV (HNX): PT Hạ tầng Vĩnh Phúc

18/01/2022

67.90

-1.00 (-1.45%)

K.L: 30,000

KLCP lưu hành: 3,599,948

KL TB 20 phiên: 15,402

EPS cơ bản (1000đ): 9.583

P/B: 9.37

P/E: 7.09Opening soon!