IDJ (HNX): IDJ Financial

26/01/2022

24.60

-1.90 (-7.17%)

K.L: 603,400

KLCP lưu hành: 6,100,391

KL TB 20 phiên: 1,922,588

EPS cơ bản (1000đ): 2.951

P/B: 10.39

P/E: 8.34Opening soon!