IBC (HOSE): Đầu tư APAX Holdings

21/01/2022

20.30

-0.20 (-0.98%)

K.L: 10,000

KLCP lưu hành: 227,644,608

KL TB 20 phiên: 122,645

EPS cơ bản (1000đ): 3.243

P/B: 1.61

P/E: 6.26Opening soon!