HVX (HOSE): Xi măng Vicem Hải Vân

21/01/2022

7.43

0.48 (6.91%)

K.L: 7,850

KLCP lưu hành: 8,000,000

KL TB 20 phiên: 43,350

EPS cơ bản (1000đ): 0.099

P/B: 0.52

P/E: 75.05Opening soon!