HVH (HOSE): Đầu tư và Công nghệ HVC

26/01/2022

10.20

0.05 (0.49%)

K.L: 19,910

KLCP lưu hành: 12,807,000

KL TB 20 phiên: 722,450

EPS cơ bản (1000đ): 0.868

P/B: 1.51

P/E: 11.75Opening soon!