HTV (HOSE): Logistics Vicem

18/01/2022

14.10

-0.15 (-1.05%)

K.L: 1,100

KLCP lưu hành: 5,650,000

KL TB 20 phiên: 24,920

EPS cơ bản (1000đ): 1.878

P/B: 1.38

P/E: 7.51Opening soon!