HTP (HNX): In SGK Hòa Phát

21/01/2022

52.80

4.80 (10.00%)

K.L: 289,400

KLCP lưu hành: 7,500,000

KL TB 20 phiên: 63,138

EPS cơ bản (1000đ): 2.448

P/B: 4.62

P/E: 21.57Opening soon!