HTI (HOSE): PT Hạ tầng IDICO

18/01/2022

18.40

-0.10 (-0.54%)

K.L: 6,150

KLCP lưu hành: 13,104,000

KL TB 20 phiên: 53,650

EPS cơ bản (1000đ): 2.413

P/B: 0.71

P/E: 7.63Opening soon!