HT1 (HOSE): Xi măng Hà Tiên 1

21/01/2022

20.70

-0.70 (-3.27%)

K.L: 127,020

KLCP lưu hành: 1,804,980

KL TB 20 phiên: 3,045,855

EPS cơ bản (1000đ): 1.587

P/B: 96.07

P/E: 13.04Opening soon!