HSL (HOSE): Thực phẩm Hồng Hà

18/01/2022

9.25

-0.61 (-6.19%)

K.L: 37,070

KLCP lưu hành: 6,164,944

KL TB 20 phiên: 76,220

EPS cơ bản (1000đ): 0.841

P/B: 0.87

P/E: 11.00Opening soon!