HSG (HOSE): Tập đoàn Hoa Sen

26/01/2022

30.90

0.10 (0.32%)

K.L: 303,860

KLCP lưu hành: 22,500,000

KL TB 20 phiên: 11,667,030

EPS cơ bản (1000đ): 5.350

P/B: 1.54

P/E: 5.78Opening soon!