HQC (HOSE): Địa ốc Hoàng Quân

21/01/2022

7.74

0.50 (6.91%)

K.L: 1,510,300

KLCP lưu hành: 5,000,000

KL TB 20 phiên: 8,349,680

EPS cơ bản (1000đ): 0.015

P/B: 0.74

P/E: 517.39Opening soon!