HPX (HOSE): Đầu tư Hải Phát

21/01/2022

32.50

-0.05 (-0.15%)

K.L: 47,930

KLCP lưu hành: 12,027,086

KL TB 20 phiên: 375,630

EPS cơ bản (1000đ): 1.150

P/B: 2.15

P/E: 28.27Opening soon!