HPG (HOSE): Hòa Phát

21/01/2022

43.30

-0.70 (-1.59%)

K.L: 1,627,730

KLCP lưu hành: 6,338,400

KL TB 20 phiên: 26,178,160

EPS cơ bản (1000đ): 5.472

P/B: 2.08

P/E: 7.91Opening soon!