HOM (HNX): Xi măng VICEM Hoàng Mai

18/01/2022

7.80

-0.60 (-7.14%)

K.L: 300,200

KLCP lưu hành: 2,000,000

KL TB 20 phiên: 378,406

EPS cơ bản (1000đ): 0.024

P/B: 0.46

P/E: 328.85Opening soon!