HNG (HOSE): Nông nghiệp Quốc tế HAGL

18/01/2022

10.30

0.15 (1.48%)

K.L: 1,438,330

KLCP lưu hành: 3,313,282,659

KL TB 20 phiên: 7,698,920

EPS cơ bản (1000đ): 0.023

P/B: 0.52

P/E: 448.11Opening soon!