HMH (HNX): Tập đoàn Hải Minh

26/01/2022

17.10

1.30 (8.23%)

K.L: 11,900

KLCP lưu hành: 20,000,000

KL TB 20 phiên: 18,353

EPS cơ bản (1000đ): 1.394

P/B: 2.97

P/E: 12.27Opening soon!