HLD (HNX): Bất động sản HUDLAND

21/01/2022

41.80

0.80 (1.95%)

K.L: 38,200

KLCP lưu hành: 8,000,000

KL TB 20 phiên: 36,776

EPS cơ bản (1000đ): 3.626

P/B: 0.90

P/E: 11.53Opening soon!