HLC (HNX): Than Hà Lầm

26/01/2022

12.60

-0.80 (-5.97%)

K.L: 9,000

KLCP lưu hành: 13,199,847

KL TB 20 phiên: 11,751

EPS cơ bản (1000đ): 1.668

P/B: 0.69

P/E: 7.55Opening soon!