HHS (HOSE): Đầu tư DV Hoàng Huy

18/01/2022

9.36

-0.69 (-6.87%)

K.L: 438,220

KLCP lưu hành: 4,000,000

KL TB 20 phiên: 1,778,425

EPS cơ bản (1000đ): 0.986

P/B: 0.72

P/E: 9.50Opening soon!