HHG (HNX): Vận tải Hoàng Hà

26/01/2022

7.70

-0.10 (-1.28%)

K.L: 404,100

KLCP lưu hành: 12,853,052

KL TB 20 phiên: 484,974

EPS cơ bản (1000đ): -1.828

P/B: 0.69

P/E: -4.21Opening soon!