HDA (HNX): Hãng sơn Đông Á

21/01/2022

26.50

0.30 (1.15%)

K.L: 96,300

KLCP lưu hành: 4,400,000

KL TB 20 phiên: 229,013

EPS cơ bản (1000đ): 0.686

P/B: 1.67

P/E: 38.64Opening soon!