HCM (HOSE): Chứng khoán TP.HCM

21/01/2022

38.10

-1.10 (-2.81%)

K.L: 245,660

KLCP lưu hành: 10,000,000

KL TB 20 phiên: 7,098,335

EPS cơ bản (1000đ): 2.462

P/B: 1.95

P/E: 15.47Opening soon!