HBS (HNX): Chứng khoán Hòa Bình

21/01/2022

12.40

0.40 (3.33%)

K.L: 61,000

KLCP lưu hành: 2,016,385

KL TB 20 phiên: 197,488

EPS cơ bản (1000đ): 0.108

P/B: 0.61

P/E: 114.66Opening soon!