HAX (HOSE): Ô tô Hàng Xanh

26/01/2022

28.20

-0.50 (-1.74%)

K.L: 29,280

KLCP lưu hành: 6,518,547

KL TB 20 phiên: 807,710

EPS cơ bản (1000đ): 4.828

P/B: 2.54

P/E: 5.84Opening soon!