HAT (HNX): TM Bia Hà Nội

26/01/2022

23.00

0.00 (0.00%)

K.L: 0

KLCP lưu hành: 8,000,000

KL TB 20 phiên: 1,987

EPS cơ bản (1000đ): 2.516

P/B: 0.94

P/E: 9.14Opening soon!