HAI (HOSE): Nông Dược HAI

26/01/2022

5.24

-0.21 (-3.85%)

K.L: 378,030

KLCP lưu hành: 230,875,717

KL TB 20 phiên: 4,950,765

EPS cơ bản (1000đ): 0.050

P/B: 0.34

P/E: 104.29Opening soon!