HAG (HOSE): Hoàng Anh Gia Lai

21/01/2022

13.65

0.25 (1.87%)

K.L: 1,543,650

KLCP lưu hành: 29,233,140

KL TB 20 phiên: 3,241,345

EPS cơ bản (1000đ): -1.340

P/B: -

P/E: -10.19Opening soon!