HAD (HNX): Bia Hà Nội - Hải Dương

21/01/2022

16.60

0.00 (0.00%)

K.L: 600

KLCP lưu hành: 3,123,000

KL TB 20 phiên: 2,224

EPS cơ bản (1000đ): 1.715

P/B: 0.81

P/E: 9.68Opening soon!